Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Poplatky za svoz Komunálního odpadu:

Poplatky za svoz komunálního odpadu (a za psa(psy)) pro rok 2022 bude možné uhradit v období od 10.02.2022 do 15.03.2022. Osobně na úřadě pak od 14.02.2022 (první úřední den po účinnosti Obecně závazné vyhlášky č. 2/2022) do 14.03.2022.
Na loňské známky budou popelnice vyváženy do konce března 2022.

Před platbou, nebo spolu s platbou je v souladu se zákonem o místních poplatcích doručit obecnímu úřadu vyplněné a podepsané Ohlášení plátce (fyzicky v úředních dnech, či elektronicky na e-mail ou@obecbast.cz). 

Pro rok 2022:

 • popelnice 80 l.: 2.246,- Kč/52 svozů / 1.123,- Kč/26 svozů
 • popelnice 120 l.: 3.370,- Kč/52 svozů / 1.685,- Kč/26 svozů / sezónní 1.685,- Kč/26 svozů
 • popelnice 240 l.: 6.739,- Kč/52 svozů / 3.370,- Kč/26 svozů

(52 svozů = svoz 1 x týdně; 26 svozů = svoz 1 x za 14 dnů)

Samostatně žijícím seniorům s trvalým bydlištěm v Bašti, resp. samostatně žijícímu seniorskému páru je nabídnuta smluvní kompenzace poplatku, tj. po uplatnění kompenzace jsou poplatky takto:

 • Popelnice 80 l/26 svozů: 500,- Kč, resp. 750,- Kč pro pár
 • Popelnice 120 l/26 svozů: 750,- Kč, resp. 1.000,- Kč pro pár

Individuální svoz tříděného odpadu z domácností, systém D2D (door to door):

 • Papír 120 l/26 svozů: 400,- Kč
 • Papír 240 l/26 svozů: 800,- Kč
 • Plast 120 l/26 svozů: 400,- Kč
 • Plast 240 l/26 svozů: 800,- Kč
 • Bioodpad 120 l se svozem 1 x 14 dnů v sezóně: 700,- Kč (tuto nádobu již není možno objednat, stávající jsou vyváženy dále)
 • Bioodpad 240 l se svozem 1 x 14 dnů v sezóně: 950,- Kč

Podrobnosti o odpadovém hospodářství jsou zde: https://www.obecbast.cz/odpadove-hospodarstvi

 

Poplatky za psa

Poplatek je povinen obci uhradit každý majitel psa - fyzická či právnická osoba:

 • poplatek za 1. psa: 100,- Kč
 • poplatek za každého dalšího psa: 150,- Kč

Poplatek se hradí za každého psa staršího 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň dle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanová povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Zábor veřejného prostranství

V obci platí povinnost uhradit poplatek za zábor veřejného prostranství:

 • přechodné skladování stavebního materiálu, dřeva apod.
 • umístění stavebních zařízení
 • umístění reklamních zařízení
 • zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb
 • kulturní a společenské akce

Poplatek činí 2 Kč za každý započatý čtvereční metr a započatý den záboru.

 

Poplatky je možné hradit v hotovosti či kartou v úřední hodiny Obecního úřadu obce Bašť, a to od 14.02.2022, nebo prostřednictvím platebního portálu Středočeského kraje, a to od 10.02.2022. Vznikne-li povinnost platby v průběhu kalendářního roku, je po dohodě s Obecním úřadem hrazena poměrná část výše poplatku.

Známky dle příslušné volby budou roznášeny pracovníky Obecního úřadu pro kontrole přijatých plateb (v případě platby přes platební portál).
Pro dodání známek do schránek je třeba mít dům označen číslem popisným (v případě více bytů v domě mít schránku označenou jménem).

V případě zájmu o dodání nové popelnice či výměnu popelnice je třeba kontaktovat obecní úřad telefonicky: 283 981 065 nebo emailem: ou@obecbast.cz

 

 Příslušné obecné závazné vyhlášky č. 4/2011, č. 2/2022 k nahlédnutí zde: https://www.obecbast.cz/pravni-predpisy-obce