Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Odpady

Odpady

Gestor: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA

Upozornění: informace zde uvedené se týkají pouze fyzických osob - občanů. Podnikatelé (právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním podnikat) se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Sběrné místo 

Sběrné místo obce je umístěno  v extravilánu obce u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici směrem k obci Předboj.

https://mapy.cz/s/ramokajuce

Sběrné místo obce Bašť 

 

 Přehled druhů odpadu, pro které je sběrné místo určeno

 • Na sběrné místo jsou přijímány výhradně následující druhy odpadu:
 • biologický odpad,
 • objemný odpad,
 • elektroodpad,
 • tříděný odpad (papír, plast, sklo, tuky a oleje z domácností), dle druhu a kapacity kontejnerů.
 • Na sběrném místě je přijímán objemný odpad, pokud se jedná o komunální odpad, který nelze s ohledem na jeho rozměr, hmotnost a jiné vlastnosti, tj. nábytek, matrace, koberce uložit do běžné sběrné nádoby.
 • Na sběrném místě je přijímán elektroodpad z domácností, a to v režimu zpětného odběru elektrozařízení podle příslušného zákona.

Provozní doba sběrného místa (březen - listopad):

 • v sobotu od 8:00 do 12:00
 • v úterý od 18:00 do 20:00

V zimním období je sběrné místo v provozu pouze v sobotu:

 • prosinec:  od 9:00 do 12:00
 • leden a únor:  od 9:00 do 11:00

    Jelikož stále častěji dochází ke snaze obyvatel jiných obcí ukládat odpad na sběrném místě v naší obci, je třeba se při odevzdání odpadu prokázat občanským průkazem a potvrzením o úhradě za svoz odpadu (potvrzení obdržíte na základě úhrady za svoz komunálního odpadu).                                                      

Komunální (domovní) odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob - domácností na území obce. Jedná se zejména o odpad tříděný, biologicky rozložitelný a směsný (zbytkový). Svoz komunálního odpadu na území obce Bašť zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. 

 

Směsný (zbytkový) odpad

Poplatky za svoz odpadu a psy na rok 2022 bude možné hradit od 10. 2. do 15. 3. 2022 přes platební portál Středočeského kraje. Prosíme o přednostní využívání hrazení poplatků přes platební portál, kdy Vám budou známky na popelnice naši pracovníci průběžně roznášet do poštovních schránek. 
Odkaz na platbu přes platební portál:  https://platby-sc.cz/obec/praha-vychod/bast
Od 14. 2. do 14. 3. 2022 bude možné hradit poplatky i na obecním úřadu, kartou či hotově (upřednostňujeme platby kartou).
Na loňské známky budou popelnice vyváženy do konce března 2022.

Směsný odpad již nelze dále třídit. K jeho ukládání jsou určeny popelnice černé barvy (starší popelnice mohou být výjimečně hnědé), které jsou vyváženy každý čtvrtek (při čtrnáctidenní četnosti svozu každý lichý čtvrtek). Na popelnici musí být viditelně umístěna nálepka prokazující úhradu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu

Nádoba musí být pro účel svozu umístěna na přístupném místě - na hranici obecního pozemku (komunikace/chodníku). Pracovníci svozové společnosti nejsou oprávnění vstupovat na soukromé pozemky. Popelnice, která nebude řádně vystavena, nebude svozovou společnosti svezena.

Poplatek je hrazen na základě smluvního vztahu s obcí. Jeho výše je závislá na objemu sběrné nádoby a četnosti svozu.

S platností od 10.2.2022:

 • popelnice 80 l.: týdenní 2.246,- Kč / čtrnáctidenní 1.123,- Kč 
 • popelnice 120 l.: týdenní 3.370,- Kč / čtrnáctidenní 1.685,- Kč / sezónní 1.685,- Kč
 • popelnice 240 l.: týdenní 6.739,- Kč / čtrnáctidenní 3.370,- Kč

Samostatně žijícím seniorům s trvalým bydlištěm v Bašti, resp. samostatně žijícímu seniorskému páru je nabídnuta zvýhodněná cena:

 • Popelnice 80 l se svozem 1 x 14 dnů: 500,- Kč, resp. 750,- Kč pro pár
 • Popelnice 120 l se svozem 1 x 14 dnů: 750,- Kč, resp. 1.000,- Kč pro pár

Pro bezhotovostní dálkovou platbu je možné od 10. 2. 2022 využít platební portál spravovaný Regionální dotační kanceláří Středočeského kraje: https://platby-sc.cz/obec/praha-vychod/bast. Platbu je nutno provést nejpozději do 15. 3. 2022.
V případě pozdější platby nemůžeme zaručit dodání známek na popelnice do Vaší schránky včas.
Při bezhotovostních platbách známky na popelnice do poštovních schránek roznášejí naši pracovníci.
Pro dodání známek do schránek je třeba mít dům označen číslem popisným (v případě více bytů v domě mít schránku označenou jménem).
V případě zájmu o dodání nové popelnice či výměnu popelnice je třeba kontaktovat obecní úřad telefonicky: 283 981 065 nebo emailem: ou@obecbast.cz

 

 Tříděný odpad

Do barevných sběrných nádob - kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v obci umístěny na několika stanovištích, je možné odevzdávat papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Krabice a plastové láhve je třeba před vhozením sešlápnout. Ke kontejnerům nesmí být odkládán žádný odpad (tříděný ani netříděný) nebo jiné předměty. Pracovníci svozové společnosti nejsou povinni takový odpad svézt.

V Nové Bašti, v ulici K Beckovu a u kapličky v Baštěku jsou umístěny kontejnery na kov a použitý textil.


Jak správně třídit - www.jaktridit.cz

Kdy se v Bašti vyvážejí kontejnery? - přehled

 

Individuální sběr plastů z domácností

Pro individuální ukládání plastů slouží speciální nádoby žluté barvy. Svoz v roce 2022 probíhá v pondělí v liché týdny v lokalitách Nová Bašť a Nad Dvorem, v ulicích Letná a Hlavní. V pondělí v sudé týdny probíhá v ostatních částech obce.

Žlutou popelnici o objemu 120 litrů  a nově o objemu 240 litrů je možné objednat a zaplatit osobně na obecním úřadě, nebo přes platební portál a to do vyčerpání zásob. Roční poplatek činí 400 Kč u objemu 120 litrů a 800 Kč u objemu 240 litrů. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Individuální sběr papíru z domácností

Pro individuální ukládání papíru slouží speciální nádoby modré barvy. Svoz v roce 2022 probíhá ve čtvrtek v liché týdny v lokalitách Nová Bašť a Nad Dvorem, v ulicích Letná a Hlavní. Ve čtvrtek v sudé týdny probíhá v ostatních částech obce.

Modrou popelnici o objemu 120 litrů  a nově o objemu 240 litrů je možné objednat a zaplatit osobně na obecním úřadě, nebo přes platební portál a to do vyčerpání zásob. Roční poplatek činí 400 Kč u objemu 120 litrů a 800 Kč u objemu 240 litrů. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Bioodpad

Pro ukládání biologického odpadu slouží od jara do podzimu speciální sběrná nádoba hnědé barvy. Popelnici o objemu 240 litrů je možné objednat a zaplatit na obecním úřadě. Poplatek za celé svozové vegetační období 2022 činí 950,- Kč. V současné době již není možné  objednávat popelnici o objemu 120 litrů. Poplatek za stávající popelnici o objemu 120 litrů za celé svozové vegetační období 2022 činí 700,- KčSvoz bioodpadu v roce 2022 probíhá každý lichý týden v úterý. První svoz proběhne 12. 4. a poslední svoz se uskuteční 22. 11. 2022.  Mimo vegetační období je možné bioodpad ukládat na Sběrném místě (dle provozní doby).

Zahradní odpad

Zahradní odpad (posekanou trávu a větve) a bioodpad je možné odkládat celoročně na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke StřelniciVětvě jsou přijímány o délce nejvýše 2 metry.

Upozorňujeme, že z provozních důvodů jsou objednávky individuálního svozu bioodpadu (objednání přistavení kontejneru k domu) prostřednictvím obce až do odvolání pozastaveny.

 

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad je možné odkládat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici. Nábytek je třeba odevzdávat v rozloženém stavu. Sběrné místo neslouží k ukládání většího množství velkoobjemového odpadu např. při vyklízení domů, bytů nebo sklepů.

 

Elektroodpad

Vysloužilé domácí elektrospotřebiče je možné odevzdávat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici. Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. probíhá sběr lednic, sporáků, praček, myček, mikrovlnných trub a menších domácích přístrojů. Smlouva s firmou ASEKOL a.s. bude zajišťovat zpětný odběr televizorů, audio a video zařízení a výpočetní techniky. Pozor, odevzdávat je možné pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče, z tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty se odevzdávají zvlášť). Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné i nadále odkládat do červeného kontejneru.

 

Ostatní odpad

Obec Bašť zajišťuje také sběr nebezpečného odpadu, léků, pneumatik a vánočních stromků. Pro každý druh odpadu jsou předem vyhlášeny termíny a místa sběru.

Stavební odpad

Stavební suť a další stavební odpad nepatří do komunálního odpadu. Veškerý stavební odpad musí být zlikvidován prostřednictvím specializované firmy. Sběrné místo v Bašti stavební odpad nepřijímá.

Přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

 

Svoz nebezpečného odpadu a pneumatik

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik proběhne v roce 2022 v těchto termínech:

19.2., 21.5., 27.8. a 26.11.

Čas a místa:

- od 09:00 do 09:15 Nad Dvorem - křižovatka ulic Na Libovínek a K Bažantnici 
- od 09:20 do 09:35 Nová Bašť - u Mateřské školky
- od 09:45 do 10:00 Bašť - u obecního úřadu
- od 10:10  do 10:25 Baštěk - u kapličky

Aktuální leták: 19.02.2022_harmonogram

Pozor! Při tomto sběru nebude přijímán elektroodpad. Ten je možné odevzdat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici.

Fyzické osoby - občané mohou v této době zdarma odevzdat níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností občana je odevzdat odpad pouze obsluze mobilní sběrny a neponechávat jej volně u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
- vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů,
- použité fritovací oleje,
- barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.,
- kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie,
- nádobky od sprejů,
- neupotřebená léčiva,
- fotochemikálie,
- pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady stavebního charakteru (např. s obsahem azbestu apod.).

 

Neodkládejte žádný odpad (zahradní, stavební, atd.) nebo jiné předměty ke kontejnerům na tříděný odpad! Znečišťování okolí kontejnerových stanovišť je přestupkem podle Vyhlášky o veřejném pořádku.